Thông tin du học

Thông báo mức thu phí phòng ở KTX năm học 2012-2013

1/ Mức thu phí phòng ở KTX năm học 2012-2013:

Căn cứ vào nhu cầu ở nội trú của sinh viên, phòng Công tác sinh viên kính trình Thầy Hiệu trưởng phê duyệt mức thu phí phòng ở KTX năm học 2012-2013 như sau:

 
Nội qui ký túc xá

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

(Trích )

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /QĐ-CĐVH, ngày 26 tháng 8 năm 2011
của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn)

 
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 2009-2012

images18Ngày 09 tháng 7 năm 2012, trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn long trọng tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khoá 03 ( 2009 – 2012).

 
Công ty FPT tổ chức tuyển dụng và tuyển sinh viên thực tập

hrmĐể tạo điều kiện cho Sinh viên Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt Hàn có thể tham gia làm việc và thực tập tại Công ty FPT Software Đà Nẵng , Trung tâm Phát triển nội dung đào tạo phối hợp với Công ty FPT Software tổ chức một buổi kiểm tra đầu vào tại trường để tuyển chọn Sinh viên. Cụ thể buổi kiểm tra như sau:

 
Kế hoạch ngày hội việc làm 2012 tổ chức tại Trường

User_InfoCăn cứ vào Tờ trình số 56/TTr-PTND, ngày 21/06/2012 đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn phê duyệt. Trung tâm Phát triển nội dung đào tạo thông báo chính thức thông tin ngày hội việc làm lần thứ nhất năm 2012 như sau:

 
Hội nghị kiện toàn BCH nhân sự Hội sinh viên Trường

sinh vienĐược sự đồng ý của Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; ngày 02 tháng 6 năm 2012 tại phòng học – Nhà hành chính, Hội sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn đã tiến hành Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường khoá I, nhiệm kỳ 2011 – 2013.

 
Thông báo cấp email cho sinh viên Khóa 03

emailNhằm nâng cao hiệu quả thông tin liên lạc giữa Sinh viên với Sinh Viên, Sinh Viên với Nhà Trường, Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin (TTCNTT) đã tiến hành đăng ký và cấp email cho toàn thể sinh viên Khóa 3 – Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn. Hệ thống đã đưa vào khai thác, sử dụng tại địa chỉ:  http://mailsv.viethanit.edu.vn