Đánh giá điểm rèn luyện

Kế hoạch tổ chức luyện tập và tham gia vòng 3 chương trình SV2012

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tham gia chương trình "SV 2012" do VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. BCH đoàn - Hội sinh viên trường xây dựng kế hoạch tập luyện đội tuyển ”SV 2012” của trường tham gia vòng loại thứ 3 ( vòng chung kết khu vực miền Trung) cụ thể như sau:

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-CĐVH ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn)

Danh sách các Sinh viên hệ Cao Đẳng khóa 04:Danh sách các Sinh viên hệ Cao Đẳng khóa 05:Danh sách các Sinh viên hệ Trung cấp: